Forget me not! 😉
This I’ve reblogged from my Swedish blog, and you’re very welcome to visit me there anytime you want. If I could, I would invite you to my patio, offer you a cup of coffe and a piece of cake too. Or two… And maybe… maybe that blog is a little bit more personal, a little bit more.. ”swedish”… at least it’s a little bit closer to the environment in where I live.

Oh! Little do I know! 851575_126362200881910_432069100_n

Min ostyriga Penna

Jag har hört göken till och från under hela förmiddagen. Göken som blir en hök efter midsommar. Åtminstone om man får tro vad som stod i ”Rasmus på luffen” som man läste som barn. Det var tydligen nåt gammalt talesätt.

Nej, inte tror jag att göken blir till en hök efter midsommar, men jag undrar om det inte är så att den inte hörs sedan. Den har väl fått sitt kan tänka. Make, maka och ägg och så vidare. Fast äggen lämnar de ju ifrån sig redan i samband med läggningen, de snyltarna.

Oavsett hur det är med gök-hök-saken, så började jag fundera över hur länge sedan det var som jag har hört nån gök. Ärligt talat – jag minns inte! Förmodligen inte sedan jag senast endera bott tämligen lantligt, eller i alla fall kommit ut oftare och mer regelbundet i det som kan kallas bondvischan. Eller rent ut sagt –…

View original post 257 fler ord

Annonser